Luste saemiestidh: barkoegærja: åarjelsaemien mupbiengieline: 4. daltesasse


Pris:
translation missing: no.product.general.sale_price249 kr

Forlagets omtale

Læreverk i sørsamisk som andrespråk 4. nivå for elever på 8. årstrinn i grunnskolen og 1. årstrinn på videregående skole. Verket består av lesebok, arbeidsbok, digital lærerveiledning og lydbok, samt nettoppgaver knyttet til leseboka. Dette er arbeidsboka. Solum Forlag har tidligere utgitt trinn 1-7 i sørsamisk førstespråk, og trinn 1-3b i sørsamisk andrespråk, for grunnskolen.

Daate barkoegærja lea noereskuvlen 8. klaassese jïh jåarhkeskuvlen
1. klaassese. Gærjesne guvvieh mah gelkieh meatan tjaalegi sisvegem jïh goerkesem
lutnjedh. Lohkemegærja jïh lohkehtæjjabïhkedimmie gååvnese. Lissine dovne tjoejefijlh gusnie gærjeste veeljeme lohkemeteeksth. (www.kurs.skolum.no)

Betaling og personvern

American Express Apple Pay Mastercard Visa

Din betaling er sikker. Vi lagrer ikke kortdetaljer og har ikke tilgang til dine kort.

Andre titler fra Solum Bokvennen

Sist sett på