Vg1 salg, service og reise handler om drift og service i næringslivet og gjøre elevene i stand til å forstå viktigheten av service- og bevertningsroller, samt gi en innføring i administrative og økonomiske oppgaver. Videre lærer de å utvikle produkter og tjenester som møter kundenes og samfunnets behov. Studiet skal ruste studentene for et arbeidsliv som krever at tjenestemedarbeideren tar etiske og robuste valg og som ivaretar sikkerheten i virksomheten.

Vg1 salg, service og reiseliv skal gjennom kritisk tenkning gi elevene økt innsikt i etiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige forhold knyttet til servicenæringen, gjøre elevene kjent med relevante regler og lovverk i servicenæringen og stimulere til innovasjon og kreativitet innen næringen. Gjennom kunnskap om samhandling og kommunikasjon skal elevene få grunnlag for å håndtere uenigheter og konflikter. 

Tilgang via Feide. For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-