Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Elevene skal utvikle praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, historiefortelling og programmering. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon.

Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal bidra til at elevene får utfolde skaperglede, engasjement og kreativitet gjennom arbeid med programmering, historiefortelling og design, og de skal utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet om hvordan teknologi og medier er med på å påvirke samfunnet. 

Tilgang via Feide. For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-