Vg2 bilskade, lakk og karosseri handler om kunnskap om og praktisk arbeid med bilskader, lakk og karosseri på kjøretøy og utstyr. Elevene skal utvikle kompetanse til å velge metoder og materialer for å utføre reparasjoner og vedlikehold og får innsikt i kvalitetsprosesser/prosedyrer for å ivareta kjøretøyenes driftssikkerhet, fabrikkstandard og levetid. 

Vg2 bilskade, lakk og karosseri skal bidra til engasjement og skaperglede, fremme faglig identitet og synliggjøre yrkestradisjonene gjennom arbeid med praktiske oppgaver der elevene erfarer at deres fagkunnskaper, faglige ferdigheter og håndlag påvirker driftssikkerheten og levetiden. Evnen til kritisk tenkning utvikles gjennom å utfordre elevene til å reflektere over hvordan valg av metode og materialer for å utføre lakkering og arbeid med bilskader og karosseri har betydning for sluttresultatet. Elevene skal også utvikle etisk bevissthet gjennom å reflektere over og gjøre faglige vurderinger ut fra økonomiske og miljømessige hensyn.

Tilgang via Feide. For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-