VELKOMMEN TIL LABORATORIE- OG KJEMIFAGKURS!

Kurset er nå lagt ut på vår Loops-plattform og du inviteres til å besøke dette nettstedet via FEIDE-innlogging fra Solum Bokvennens hjemmeside.
Nedenfor kan du lese informasjon om hvilke tekniske virkemidler Loops-programmet består av og hvordan de forskjellige verktøyene brukes. Nederst på siden finner du også en Key-presentasjon hvor du visuelt kan oppleve funksjonene i Loops-programmet.

PRØV LOOPS!

Er du en person som liker å lære noe nytt? Da får du en mulighet her! Skaff deg adgang til Loops-plattformen og opplev at du er ikke alene!

HVA ER ET LOOPS?

Loops er et byggeverktøy for alle som har behov for å lage og distribuere et undervisningsmateriale. Loops kan utformes kreativt og inspirerende og som opplæringsplattform passer det like godt for barneskoler og spesialskoler som for høykvalifiserte lærere på universitetsnivå. Både idrettslag og bedrifter av ulike størrelser og profiler opplever Loops som det optimale læringsverktøyet som tillater høy kvalitet i undervisning og opplæring.

LØKKER FOR ANNEN UTDANNING

Med Loops kan du holde treningskurs eksternt, som fjernundervisning eller på studiestedet. Det er like greit å engasjere en liten gruppe deltagere som å trene flere tusen studenter på en og samme tid. Med Loops som verktøy kan du:

– Forvandle et enkelt materiale du har i dag til et oppdatert og interaktivt undervisningsmateriale.

– Lage en tydelig prosess for å trene deltagere eksternt eller på studiestedet.

– Velge graden av interaksjon du ønsker med deltagerne under trening.

– Samarbeide med kolleger for å lage materiale de trenger til sin virksomhet.

– Finne nye måter å nå en målgruppe på / Digitalisere kurset sitt.

– Informere et stort antall deltagere på en kreativ og lærerik måte der du inkluderer nettbaserte medier.

– Invitere én eller flere deltagere til læringssløyfen din ved å produsere og plassere det oppdaterte materialet i biblioteket ditt.

ERFARING FRA SKOLEN

Lærere som bruker Loops i skolen sier at de slipper mange spørsmål om hva elevene skal gjøre videre. Isteden kan de bruke tid på å gi ekstra støtte til elever som trenger det på en god måte.

Loops bringer ro i klasserommet.

Elevene som normalt har vansker med å gjennomføre oppgaver lykkes bedre om de får opplæring via Loops. Dette er fordi de har alt de trenger på ett sted og fordi de kan svare direkte i node'n uten forstyrrelser underveis.

VI HJELPER DEG!

En guide vil hjelpe deg med alt du lurer på og du får våre erfarne kolleger til å støtte deg på vei til suksess!

Som lærer eller leder i Loops skal du kunne:

– bygge egne Loop'er fra treningsmaterialet ditt med Loops kreative verktøy,

– invitere elevene/deltagerne til å lære ved å jobbe i «løkker»,

– gi tilbakemeldinger til elevene/deltagerne gjennom Loops-noder,

– bygge løkker sammen med kolleger,

– invitere kolleger til å undervise/trene med deg i en påbegynt Loop,

– la deg inspirere av Loops' Delte bibliotek,

– bruke løkker fra biblioteket ditt slik at de vises eller bygge dem om etter eget ønske,

– dele Loops fra organisasjonens eget bibliotek med kolleger slik at samarbeidet bedres.

 

Som student eller deltager i Loops vil du kunne:

– nyte det fine utseendet til løkken hvor du får et helhetlig bilde av arbeidsområdets struktur,

– ta inn ny kunnskap på en variert måte, du vil da også kunne bruke 10 typer noder med hvert sitt innhold,

– lære gjennom aktuelt undervisningsmateriale som kan koples inn i loopen,

– finne alt du trenger for å lære inn – på ett sted slik at læringen blir effektiv,

– kunne skrive dine besvarelser direkte i Loop'en,

– kommunisere med andre deltagere under «reisen»,

– få tilbakemeldingen fra din lærer/leder,

– arbeide fremover i ditt eget tempo, gå frem og tilbake i kurset og velge de øvelsene du vil,

– lytte til alle tekstene i stedet for å lese dem dersom dette passer deg bedre.

Under pandemier, dårlige miljø- eller politiske forhold kan lærere som bruker Loops likevel gjennomføre undervisningen.

Lærerne trenger ikke å planlegge undervisningen på ny og kan bruke den samme Løkken om igjen. Elevene lykkes med stoffet like bra hjemme som på skolen.

Her er det alltids mulig å sette opp et videomøte med gruppen hvor læreren i kollokviet med elever for eksempel kunne beslutte hvilket knutepunkt som skulle gjennomgås i løpet av timen eller svare på spørsmål om innholdet. Etter møtet kan elevene vende tilbake til Loops og fortsette med arbeidet som vanlig.

Det er utmerket å bruke Loops i klasserommet hvor læreren kan bestemme hvilke elementer elevene skal jobbe med sammen og hvilke de kan fortsette med i sitt eget tempo.

Elevene/deltagerne setter pris på at de kan se for seg hele innholdet og forstå hvilket nivå de ligger på til enhver tid. De kan også gå tilbake og gjenta ulike oppgaver.

Innholdet i et kurs kan påfylles, korrigeres og oppdateres underveis. Det er en verdsatt funksjon at man kan bygge videre på løkker som er igangsatt. Du som lærer/leder kan endre og legge til ting og la dine deltagere være med på å påvirke opplæringen i den grad du/de ønsker. Hvis sløyfen du bygger på har utviklet seg mye i forhold til originalen, kan du vurdere om du ønsker å lage en kopi/ny utgave av den du har brukt før (som et treningsmateriale).

I Loops kan du samarbeide med kollegene dine om å dele kunnskap. Du kan, for eksempel, delegere oppgaven det er å gi tilbakemeldinger til deltagerne i en påbegynt Loop eller lede et konkret tema i kurset.

Du kan bygge et kurs av flere Loop’s sammen med dine kolleger og så dele Loop’sene dere imellom slik at hver av dere har et helhetlig kurs i sitt Loops-bibliotek. På denne måten øker samarbeidet. 

BYGG DITT EGET KURS! LØKKER (SLØYFER)/KNUTEPUNKTER/NODER

I Loops har du et hjelpeverktøy «Byggmester» hvor du kan trene deg uansett hvilket nivå du er på eller hvilke behov du måtte ha.

De tre sentrale verktøyene er:

– The Map (løkkene/sløyfene)

– The Hubs (knutepunktene)

– The Nodes (nodene)

 

Kartet (loops/sløyfer/løkker) er den sløyfen som gir oversikt over området som kurset ditt skal dekke. Her jobber deltagerne med å bygge opp sine kunnskaper. Den visuelle støtten som sløyfen gir, kan ikke overvurderes!

Hub (knutepunkt) – hub’er en slags «holdeplasser» hvor deltageren kan stoppe for å ta del i et tema. En hub er en «pakke» av materiale innenfor ett og samme tema og er utstyrt med en tema-tittel. Dette skaper en ryddig struktur som angir læringsveier og viser hvilke retninger deltagerne kan velge mellom innenfor loop’en.

Nodene (arbeidsmerkene) finnes i 10 ulike typer med hver sin funksjon. Disse kan du bruke avhengig av hvordan du har sett for deg at læringen skal oppleves. Med de grønne nodene f.eks. åpner du for kommunikasjon deltagerne imellom. Gjennom de blå nodene kan deltagerne kommunisere med deg som leder. I de gule nodene legger du informasjon som elevene bør ta del i og de rosa nodene er selvkorrigerende quiz’er. Det finnes også lilla evalueringsnode. I alle noder kan du legge til innhold av ulikt slag, f.eks. tekst, nettlenker, videoer, bilder, formler m.m.

                

Gjennom nodene kommuniserer du også med deltagerne. Du som lærer kan følge med den enkelte elevens læringsprogresjon og gi respons, og du kan velge hvor hyppig du vil bruke «kommunikasjonsnodene» dine i Loops.

 

KOMMUNISERE MED DELTAGERNE

Hvis du som lærer benytter deg av Loops, har du i større grad mulighet til å påvirke kommunikasjonen mellom deg og dem som tar del i opplæringen.

Skal du undervise en gruppe elever i ett og samme klasserom, er det praktisk å lage en Loop med mange kommunikasjonsnoder som elevene kan benytte seg av i kommunikasjonen. Skal du derimot samle en stor gruppe av elever som ønsker å gjennomføre fjernundervisning, er det nok lurere å lage en Loop der deltagerne kan jobbe selvstendig uten å få tilbakemeldinger fra deg. Kanskje du som lærer heller vil ta hensyn til at deltagerne ønsker å kommunisere seg imellom?

Sløyfer åpner for ulike typer kommunikasjon. Det er mulig å velge å skrive til hverandre, men det er like greit å ta opp film eller lyd direkte i Loops. Tanken er at alle skal kunne føle seg like velkommen og oppleve det som morsomt å jobbe i Loops, uavhengig av behov og omstendigheter.

PS: Lær deg hvilke «sløyfer» som eksisterer i ditt digitale miljø og hvordan du enkelt kan komme i gang med Loops gjennom import og eksport av materiale fra din nåværende løsning.

INSPIRASJON

Inspirert av Loops’ tidligere deltagere begynner stadig flere brukere å benytte seg av Loops-plattformen på ulike kurs. Se, hvilket variert spekter Loops-oppsettet kan benyttes til: menneskerettigheter, ishockey, Office 365, astronomi, massemedia, bokbransjen, kjemi og biologi er kun noen få områder som kan ha egne utformingsmønstre! Her er eksemplene:

 

 

 

 

HVA KOSTER LØKKER?

I Loops kjøper du en lisens som pedagogisk leder som gir adgang til å invitere en rekke deltagere. Prisen varierer og er ulik for bedrifter og grunnskoler. Du starter med å få en konto som tillater å etablere deg som en «organisator» og med dette får du ditt eget administrative område hvor du kan ha de kurs du ønsker og invitere kolleger og/eller grupper av studenter til kursene dine.

 

UTFORSK PÅ EGENHÅND

Opprett en gratis prøvekonto via å kontakte Loops! Her vil du få en effektiv og engasjerende opplæring som «organisator». Du kan også inkludere andre interessenter der dere vil få å oppleve spennende praksis med full funksjonalitet i hele 45 dager!

 

Opprett en prøvekonto

 

IMPORTER DELTAGERE

På et Loops-plattform kan du enkelt importere brukere til ditt administrasjonsområde. Du bruker Loops´ egen Excel-mal hvor du fyller inn informasjon om brukere du ønsker å importere til din «organisasjon». Her kan du dele brukerne opp i grupper fra starten av i forhold til, for eksempel, tiden dine deltagere skal benytte seg av Loops. Du skal gi hver gruppe et unikt passord som personene kan endre selv etter pålogging. Du kan også velge å få Loops til å sende dem en e-post-invitasjon når importen er ferdigstilt. Deretter kan den enkelte selv sette et passord på vei inn i systemet.

API

For å administrere brukere fra et eksternt system er det mulig å få tilgang til API-verktøyet. Her kan du legge til, fjerne og endre brukerdata.

DEL LØKKER TIL ANDRE OVERFLATER   

På Loops´ digitale overflate har du mulighet til å dele en Loop som en oppgave.  En «læringssløyfe» – «løkke» er en «bok» som du enten har bygget selv eller funnet i Loops´ bibliotek. Når du starter Loop’en, tas det automatisk en kopi av denne som kan aktiveres av deg for bruk. Du kan invitere deltagerne dine, grupper eller kolleger til «løkken» og lede et kurs der alle kan trene sammen med andre i forskjellige aktiviteter.

Om du ønsker å dele med andre en Loop, som f.eks. en oppgave, starter du Loop’en som vist på bildet, ved å klikke på ett av symbolene og dermed distribuerer du den Loop’en du ønsker innenfor et «fagområde».

Eksempel

  

Elevene dine får da informasjon om at en ny «sløyfe» har startet i systemet der de er vant til å få instruksjoner om arbeidet, og de får en snarvei derfra og direkte til «sløyfen» i Loops.

Dersom du arbeider på en annen digital flate enn Microsoft Teams, Google Classroom eller Skoler, kan du velge «å dele en lenke» til den påbegynte Loop’en. Da får elevene dine «sløyfen» direkte inn på sitt arbeidsområde.

 

LOOPS-APP´s 

Det er tre Loops-app’er du kan velge mellom: iOS-app, Android-app og Microsoft Teams-app.

 

ANDROID og iOS

Våren 2021 har vi lansert to mobilapp’er: en for Android og en for iOS. Vi har forsøkt å gjøre opplevelsen av app’ene så lik Loops mobilnettopplevelse som mulig. Fordelen med app’ene er at brukerne kan motta push-varsler når noe nytt har skjedd i Loops, og at de enkelt kan finne tilbake til Loops gjennom app-symbolet på mobilen. Det er små ting som utgjør en stor forskjell for dem som bruker Loops i yrkeslivet!

  

TEAMS-APP

Vi har også bygget en Teams-app for deg som jobber i Microsoft-miljø. Med app’en blir det enkelt å introdusere Loops som en naturlig del av arbeidshverdagen, enten du jobber på skolen eller i en bedrift. I Teams-app’en er hele systemet til Loop innebygd, så opplevelsen er veldig lik nettversjonen. Fordelen er at du kan legge til app’en for din organisasjon, slik at Loops er lett å finne og at du kan motta varsler fra Loops i Teams’ varslingsfeed. Erfaringen er at du «blir» i Teams mens du kan jobbe fullt ut med alle funksjoner i Loops. Du kan også sende påbegynte Loop’er til Teams eller hente dem fra Loops når du jobber i et felt ved å bruke funksjonen App’er i Oppdrag.

  OM PÅMELDING TIL KPL02-01-KURSET

 

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01) skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikker. Faget handler om å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og laboratoriefag med en tverrfaglig forståelse av fagområdene. Målet er å utvikle elevene til å bli selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med tanke på et arbeidsliv som krever effektivitet og er preget av teknologisk utvikling.

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag skal bidra til å rette oppmerksomheten mot de miljømessige og teknologiske utfordringene som fagfeltet står overfor, gi elevene kunnskap om samarbeidsmodeller i norsk arbeidsliv og bidra til at norsk industri- og laboratorievirksomhet ivaretar miljøvennlig produksjon, kvalitet og lønnsomhet.

Tilgang via Feide: Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01). For mer info kontakt oss på e-post: post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,- pr. elev.