Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01) skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikker. Faget handler om å utvikle en helhetsforståelse av produksjonsprosesser og laboratoriefag med en tverrfaglig forståelse av fagområdene. Målet er å utvikle elevene til å bli selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med tanke på et arbeidsliv som krever effektivitet og er preget av teknologisk utvikling.

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag skal bidra til å rette oppmerksomheten mot de miljømessige og teknologiske utfordringene som fagfeltet står overfor, gi elevene kunnskap om samarbeidsmodellen i norsk arbeidsliv og bidra til at norsk industri- og laboratorievirksomhet ivaretar miljøvennlig produksjon, kvalitet og lønnsomhet.

Tilgang via Feide: Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01). For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-