Vg2 informasjonsteknologi handler om å utvikle og drifte sikre og brukervennlige IT-løsninger og å veilede brukerne i å bruke slike løsninger. Elevene skal få forståelse av hvordan informasjonsteknologi kan brukes og misbrukes, og hvordan IT-løsninger kan beskyttes mot trusler og innsyn. Kompetanse på informasjonssikkerhet, lovverk og brukernes behov kan imøtekomme arbeidslivets og samfunnets behov for sikre og brukervennlige IT-løsninger.

Vg2 informasjonsteknologi skal bidra til å gi elevene forståelse av informasjonsteknologiens rolle i samfunnet og hvilke etiske problemstillinger som kan oppstå som følge av teknologisk utvikling i samfunnet. Gjennom arbeid med algoritmisk tenkning, problemløsningsstrategier og utviklingsprosesser skal det legges til rette for at elevene utvikler kritisk tenkning, kreativitet og selvstendighet i sitt arbeid med fagene.

Tilgang via Feide. For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-