Solum Bokvennen er et av Norges større uavhengige forlag, etablert i 2005 av Gunnar Rebnord Totland. Siden 2009 har forlaget holdt til i Universitetsgaten 14 i Oslo og forlaget teller i dag 15 ansatte.

Solum Bokvennen har en omfattende utgivelsesprofil, med rundt 100 nye titler i året, i tillegg til Norges eneste litterære månedsavis BLA. Utgivelsesområdene rommer oversatt skjønnlitteratur og sakprosa, norsk skjønnlitteratur og sakprosa, utgivelser innen filosofi og samfunn, oversatt og norsk barne- og ungdomslitteratur, hobbybøker, lærebøker innen samisk og minoritetsspråk, samt bøker for videregående, høyskole og universitet, og profesjonsfag. I tillegg utvikler vi digitale læringsmidler.

Imprints under Solum Bokvennen er Vidarforlaget (universitet og høyskole), Yrkeslitteratur (videregående og fagutdanning) og Transit (dramatikk og scene).

Bøker av papir binder ikke bare karbon; ved å lese kvalitetsbøker blir du et menneske verd å lytte til. Lesing tar deg inn i andre menneskers levde liv og dyptfølte erfaring. Å lese gjør deg rik, ut over tid og rom, og Solum Bokvennen bringer rikdommen til deg.

Bli en bokleser om du ikke allerede er det! Bli rik!