Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign handler om designprosesser, grunnleggende håndverksferdigheter, eksponering og kommunikasjonsformer som skal imøtekomme ønsker og behov hos kundene. Gjennom arbeid med materialer, teknikker og verktøy skal elevene utvikle estetisk sans og håndlag. Elevene skal også settes i stand til å analysere trender i et historisk perspektiv og bruke digitale verktøy for å imøtekomme de behovene kundene har i dagens samfunn og i framtiden.

Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign skal bidra til å utdanne framtidens yrkesutøvere innen håndverk, design og eksponering. Gjennom skaperglede, kreativitet og kritisk tenkning skal elevene utvikler mestring og refleksjon rundt egen praksis, identitet og etiske bevissthet i et likeverdig og inkluderende fellesskap.

Tilgang via Feide. For mer info og demo kontakt oss på epost post@solumbokvennen.no eller 22 500 400 / 90936997.

Årsavgift klassesett (inntil 15 elever og lærer): kr. 5000,-
Tillegg for ekstra elever: kr. 300,-