Utforsker nøkkelen til bedre pårørendeomsorg!
I en tid med økende antall demensrammede og begrenset bemanning innen demensomsorgen slipper vi Randi Kveine og Gisle Erliens nye fagbok “Pårørendefokus i demensomsorgen”. 

Den 21. september er den internasjonale Alzheimerdagen. Vi står overfor en økende demensutfordring i Norge, med en historisk høy forekomst. Mer enn 100 000 mennesker lever med demens, og denne virkeligheten berører oss alle på ulike måter. I tillegg forventes antallet demensrammede å dobles i løpet av de neste tjue årene, samtidig som antallet tilgjengelige pårørende som kan bidra blir færre.

Randi Kveine og Gisle Erlien har førstehånds erfaring som alzheimer-pårørende, og er dedikert i sitt arbeid med å forbedre omsorgen for demensrammede og deres pårørende gjennom kunnskap, bevissthet og praktiske verktøy. Den første boken deres, "Pårørendesjokket - GPS for alzheimer-pårørende", har allerede hjulpet utallige pårørende og helsepersonell.

I “Pårørendefokus i demensomsorgen” tar forfatterne sikte på å gi leseren systematisert kunnskap om pårørendes oppgaver, rammebetingelser og utfordringer. 

De legger også grunnlag for å utvikle bevissthet og ferdigheter som kan styrke dialogen og samarbeidet med pårørende, og dermed bidra til bedre pasientomsorg. Boken bygger på forskning og gir leseren tverrfaglige nøkler til kommunikasjon og endring. I tillegg inkluderer den praktiske øvelser for å trene bevissthet og kommunikasjonsferdigheter.

Målgruppen for denne boken er bred og inkluderer helsepersonell som arbeider i demensomsorgen, studenter og undervisningspersonell innenfor ulike helse- og sosialfaglige utdanninger, administrativt personale, planleggere, politikere og ikke minst pårørende med interesse for og innsikt i hva som kreves av kompetanse i pårørendesamarbeid.

Forordet til boken er skrevet av professor Øyvind Kirkevold, som også fungerer som assisterende forskningssjef i Aldring og Helse.

Randi Kveine og Gisle Erliens bok gir både praktisk veiledning og teoretisk innsikt som vil hjelpe både helsepersonell og pårørende til å forstå og møte utfordringene knyttet til demensomsorgen på en mer effektiv måte.

Hvis du ønsker å bestille boken, kan du gjøre det her!
AlzheimerDemensGisle erlienPårørendePårørendefokusPårørendesjokketRandi kveine