Den kontemplative pausen : boklansering og miniseminar

Den kontemplative pausen – et botemiddel mot «stjålet fokus»? 

Velkommen til boklansering og miniseminar i anledning utgivelsen Den kontemplative pausen av Christian Egge.

Lanseringen vil foregå på Litteraturhuset i Oslo mandag 13. mars kl 18:00-20:00. Oppmøte i Nedjma. Boken kan kjøpes i Litteraturhusets bokhandel før arrangementet (bokhandelen stenger kl. 20:00).

Digitalisering og mindfullness

Det pågår to revolusjoner i samfunnet i dag: På den ene siden har man den høyteknologiske utviklingen med digitalisering på alle områder, ikke minst i skole og utdanning. Det rapporteres stadig om barn og ungdoms reduserte konsentrasjonsevne og evne til å lese lengre tekster, samt økt uro generelt. Denne manglende evnen til konsentrasjon oppleves også hos voksne studenter. Mobiltelefoner i klasserommene blir nevnt som et stort problem. Men det handler naturligvis om de andre skjermene også. Vi snakker om en massiv digital distraksjon hos både barn og voksne.

På den andre siden pågår en stille revolusjon i skoler, barnehager og høyere utdanning i hele den vestlige verden. Lærere og elever øver oppmerksomt nærvær, mye kjent som mindfulness, der stillhet er et sentralt element. Treningen hjelper elevene til økt fokus, nærvær, ro – og i siste instans større opplevelse av mening og sammenheng. Den gir rom for selvinnsikt og mestring. Og den kan være et redskap for å forholde seg til teknologi på en sunn og kreativ måte. 

Bred dokumentasjon av oppmerksomt nærvær

Boken Den kontemplative pausen - Trening i oppmerksomt nærvær i skole og utdanning av Christian Egge gir en bred dokumentasjon av ulike pedagogiske treningsinitiativer i oppmerksomt nærvær. Hva blir gjort, hvorfor og hvordan? Forfatteren gir en historisk bakgrunn for fenomenet samt noen kulturfilosofiske perspektiver på hvordan stillhet og et kontemplativt element har vært sentralt i dannelsesprosesser i øst og vest gjennom 2000 år.

Boken henvender seg først og fremst til pedagoger, skoleforskere, politikere og foreldre med barn i skole og barnehage, men egner seg også for de som har lyst til å vite mer om temaet.

CHRISTIAN EGGE er lærer og forfatter. Han har i mange år interessert seg for betydningen av et meditativt/kontemplativt element i skole og utdanning. Hans engasjement i organisasjonen Mind & Life Institute i USA og Europa har vært betydningsfullt for dette bokprosjektet.